Kursy spawania i wózków jezdniowych z dofinansowaniem

Kursy dla osób bezrobotnych od 29 do 62 roku życia.