FAQ, Najczęściej zadawane pytania. FAQ, FAQ, FAQ, FAQ, FAQ, 
W jakim wieku można rozpocząć kurs prawa jazdy kat B?

Minimalny wiek dla osób rozpoczynających kurs to 18 lat. Za zgodą rodziców można zapisać się na kurs 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia. Do egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż po ukończeniu 18 lat.


Ile kosztuje w Akademii Kierowcy w Poznaniu kurs prawa jazdy kat. B?

30 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, egzamin wewnętrzny teoretyczny, egzamin wewnętrzny praktyczny, cena 1300 zł/ os. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, oraz możliwość korzystania z oprogramowania komputerowego ( testów) obowiązujących na egzaminie w WORD.


Po ukończeniu kursu gdzie zdaję egzamin państwowy?

Egzamin państwowy przeprowadza Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. WORD Poznań, ul. Wilczak 53, Tel 61 829 01 80, www.word.poznan.pl WORD Leszno, ul. Opalińskich 1 a, Tel 65 528 78 96, www.leszno.wordy.pl


Jakie dokumenty muszę posiadać by zapisać się na kurs prawa jazdy?

Dowód tożsamości lub zgodę rodziców lub opiekuna jeśli nie posiadam ukończonego 18 roku życia. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdu w wymaganej kategorii prawa jazdy. Ksero prawa jazdy poświadczone za zgodność z oryginałem jeśli ubiegam się o wyższe kategorie prawa jazdy (np. kat. C, C+E lub D).
Gdzie mogę zrobić badanie lekarskie?

Badanie lekarskie dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem wydaje osoba posiadające stosowne uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich dla kierowców. Szczegółowych informacji gdzie i kiedy można zrobić badanie lekarskie udzielają pracownicy Akademii Kierowcy w Poznaniu i Gostyniu.Czym różni się szkolenie podstawowe, dodatkowe i uzupełniające?

Szkolenie podstawowe rozpoczynam przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu. Szkolenie dodatkowe rozpoczynam każdorazowo po trzykrotnym niezdaniu egzaminu państwowego z części teoretycznej lub praktycznej. Szkolenie uzupełniające rozpoczynam na wniosek własny.Kat C+E Poznań ile trwa godzin?

Kurs prawa jazdy w zakresie kat. C+E. Czas trwania zajęć teoretycznych 20 godzin, czas trwania zajęć praktycznych 25 godzin. Po zakończeniu szkolenia obowiazkowy egzamin wewnętrzny z teorii i praktyki. Na podstawie ukończonego szkolenia i zdanego egzaminu kierownik ośrodka wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu, na podstawie którego można zarejestrować się w WORD.Kurs prawa jazdy kat. B cena Poznań?

30 godzin zajęć teoretycznych (24 godz zajęć teoretycznych w formie e-learningu + 4 godz. pierwszej pomocy + 2 godz. zajęć z instruktorem na omówienie błędów) 30 godzin zajeć praktycznych, koszt kursu w Akademii Kierowcy – 1300 zł


Kiedy mogę rozpoczać kurs prawa jazdy kat. C+E?

By uczesniczyć w szkoleniu w zakresie prawa jazdy kat. C+E musisz: 1. posiadać prawo jazdy kat. C lub dokument potwierdzający zdanie egzaminu państwowego w zakresie kat. C, 2. posiadać aktualne badanie lekarskie wydane przez lekarza posiadającego uprawnienia do wydawania zaświadczeń, 3. dokonać wpłaty wpisowego, Czas trwania kursu: 1. 20 godzin zajęć teoretycznych, 2. 25 godzin czytaj więcej…


Ile czasu trwa egzamin praktyczny w ruchu drogowym?

Wykonanie w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego obejmującego co najmniej zadania określone zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w czasie nie mniejszym niż : 25 min. – dla kategorii A, A1, B+E, T 40 min. – dla kategorii B, B1 (z zastrzeżeniem punktu 3.) 45 min. – dla kategorii C, C1, D, D1, czytaj więcej…


Jak zapisać się na egzamin w WORD?

Aby dokonać zapisu na egzamin należy dokonać wpłaty , a następnie złożyć w Biurze Obsługi Klienta następujące dokumenty: * wniosek na specjalnym druku (do pobrania w Biurze Obsługi Klienta), * dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport, * dowód uiszczenia opłaty za egzamin, * jedną wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 czytaj więcej…
Czy mogę robić równocześnie kurs na kat C i C+E?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości równoczesnego odbycia szkolenia w zakresie kat C i C+E. W pierwszej kolejności należy odbyć szkolenie na kat C i zdać egzamin państwowy. Następnie należy przystąpić do szkolenia na kat C+E. Ułatwieniem jest fakt iż osoba po zdaniu egzaminu na kat C nie musi odbierać dokumentu prawa jazdy i czytaj więcej…


Czym różni się kat. A od kat. A1?

Kat A uprawnia do jazdy motocyklem o pojemności skokowej powyżej 125 cm3. Kat A1 uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej nie przekraczającej 125 cm3, i mocy nie przekraczającej 11kW.


Czy prawo jazdy kat B uprawnia do jazdy ciągnikiem rolniczym

Prawo jazdy kat B uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą jedno osiową lub urządzeniem podłączonym do ciągnika. Prawo jazdy kat B nie uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepami lub przyczepą wieloosiową.


Ile pytań jest na egzaminie państwowym z kat. B?

Egzamin państowy, przeprowadzany jest w formie tesu komputerowego w stosunku do osób ubiegających się o prawo jazdy, polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzamninacyjnego wszystkich prawidłowych odpowiedzi na wyświetlane systemem losowym pytania ujęte w banku pytań zapisanych elektronicznie. Kat. B – 18 pytań, dopuszczalna liczba błędów 2, czas trwania egzaminu 25 minut.