Seminarium dla osób posiadających certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych, które zobowiązane są co 5 lat podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Opis kurs przedłużający CPC

Firmy transportowe zobowiązane są do posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych.

Osoba posiadająca certyfikat kompetencji zawodowych zobowiązana jest do:
 • stałego podnoszenia kompetencji zawodowych niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, odpowiadającego rodzajów wydanego certyfikatu,
 • umożliwienia Instytutowi Transportu Drogowego prowadzenia nadzoru nad certyfikatem,
 • informowania Instytutu Transportu Drogowego, co 5 lat, o formach doskonalenia kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego (odbyte szkolenia, kursy, samokształcenie itp.),
 • przechowywania zapisów skarg, które dotyczą działalności gospodarczej w zakresie wykonywania transportu drogowego, odpowiadającego rodzajowi wydanego certyfikatu,
 • złożenia stosowanych wyjaśnień w przypadku stwierdzenia przez jednostkę certyfikującą nieprawidłowości w posługiwaniu się certyfikatem.

Nasza firma chcąc pomóc w rozwiązaniu tego problemu, zaprasza do udziału w Seminarium wznawiającym certyfikat ITS .

Warunki Uczestnictwa

kurs przedłużający cpc

Uczestnicy
 • osoby posiadające certyfikat kompetencji zawodowych

Zapisy na seminarium:
ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658833, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Violetta Ciesielska e-mail v.ciesielska@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758500, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
 • wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
 • dokonać przedpłaty

Ilość godzin

Szkolenia – Program
Seminarium ma za zadanie aktualizację wiedzy i zmian prawnych w okresie posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych wydanego przez Instytut Transportu Samochodowego z zakresu przewozu rzeczy i osób. Pozwala uczestnikom zapoznać się z aktualnymi aspektami prawnymi dotyczącymi m.in. transportu drogowego i tachografów cyfrowych niezbędnymi do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej.

Program seminarium:
 • zmiana ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. kurs przedłużający CPC
 • zmiana ustawy z dnia 28 marca 1985 r. o drogach publicznych. kurs przedłużający CPC
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych. kurs przedłużający CPC
 • zmiana ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych. kurs przedłużający CPC
 • zmiana ustawy prawo o ruchu drogowym.
 • nowy tekst ustawy o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004 r. oraz odniesienie do Rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego z 15 marca 2006.
 • zmiana rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.

Ukończenie warsztatów potwierdzone będzie imiennym zaświadczeniem wydanym przez ATC oraz przedłużeniem ważności certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych przez ITS.