Kurs dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych w cysternach dla osób, które posiadają uprawnienia podstawowe ADR.

Opis kursu

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu uprawniającego do przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Warunki uczestnictwa

Uczestnicy
  • ukończone 21 lat,
  • posiadanie uprawnień z zakresu ADR podstawowego.

Zapisy na szkolenie:
ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658832, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Marta Szymczak e-mail: m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758500, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
  • wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
  • dokonać przedpłaty

Ilość godzin Szkolenia – Program

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 16 godz.

  • zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
  • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
  • ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
  • dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych

Zajęcia trwają 2 dni i odbywają się w trybie weekendowym.

Egzamin państwowy

Każdy kurs ADR kończy się egzaminem państwowym. Zakres egzaminu obejmuje sprawdzenie wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Egzamin składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Egzamin uważa się za zaliczony w przypadku, gdy uczestnik udzieli co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut.

Uprawnienia ADR wydawane są przez Urząd Marszałkowski w terminie 7 dni od daty egzaminu.

Okres ważności rozszerzonych uprawnień nie może przekraczać terminu ważności dotychczas posiadanych uprawnień.

Cennik Kurs DGSA:

Lp. Nazwa Cena Godz.
1 Kurs ADR cysterna 500 zł T-14, P-2