Kurs dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych klasy 1 dla osób, które posiadają uprawnienia podstawowe ADR.

Opis kursu

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu uprawniającego do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 1 w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Warunki uczestnictwa

Uczestnicy
  • ukończone 21 lat,
  • posiadanie uprawnień z zakresu ADR podstawowego.

Zapisy na szkolenie:
ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658833, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Marta Szymczak e-mail: m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758500, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
  • wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
  • dokonać przedpłaty

Ilość godzin


Szkolenia – Program
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – 8 godz.

  • specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne,
  • szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1

Zajęcia trwają 1 dzień i odbywają się w trybie weekendowym.

Egzamin państwowy

Każdy kurs ADR kończy się egzaminem państwowym. Zakres egzaminu obejmuje sprawdzenie wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Egzamin składa się z 15 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Egzamin uważa się za zaliczony w przypadku, gdy uczestnik udzieli co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu wynosi 30 minut.

Uprawnienia ADR wydawane są przez Urząd Marszałkowski w terminie 7 dni od daty egzaminu.

Okres ważności rozszerzonych uprawnień nie może przekraczać terminu ważności dotychczas posiadanych uprawnień.

 

Cennik Kurs DGSA:

Lp. Nazwa Cena Godz.
1 Kurs ADR – klasa I 500 zł T-14, P-2