Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy.

Opis kursu

Od 19 stycznia 2013 roku – zgodnie z zapisem Ustawy o Kierujących Pojazdami – każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestniczenia w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Uczestnicy
 • instruktorzy nauki jazdy
Informacje dodatkowe

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w przepisach.
Dokument należy dostarczyć do starosty, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy, najpóźniej do 7 stycznia kolejnego roku.

WARSZTATY SĄ OBOWIĄZKOWE!

Jeżeli instruktor spóźni się i nie dostarczy zaświadczenia w wyznaczonym terminie, zostanie skreślony z ewidencji instruktorów.

Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658831, 730 730 716

Osoba do kontaktu: Magdalena Barkowska e-mail: m.barkowska@atcgrupa.pl

Szkolenia – Program

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów trwają 3 dni i obejmują zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.

Firma ATC jako ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań prowadzi warsztaty dla instruktorów w trybie weekendowym.
Pierwszy dzień zajęć obejmuje zajęcia teoretyczne. W drugim dniu do zajęć teoretycznych dochodzą zajęcia praktyczne. Z kolei trzeci – ostatni dzień warsztatów w całości poświęcony jest na praktykę na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.
Podczas zajęć praktycznych uczestnicy występują w charakterze instruktorów i kandydatów na kierowców. Instruktor prowadzący warsztaty pełni rolę obserwatora oceniającego sposób przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na kierowców przez uczestników.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne:
 • Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:
  • Psychologia – 1 godz.
  • Metodyka nauczania – 1 godz.
  • Prawo o ruchu drogowym – 1 godz.
  • Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godz.
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godz.
  • Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 godz.
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godz.
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 godz.
Zajęcia praktyczne:
 • Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.
 • Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.
 • Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów – 2 godz.

Cennik:

Lp. Nazwa Cena Godz.
1 Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy 250 zł T-10, P-4

warsztaty doskonalenia zawodowego instruktor nauki jazdy, warsztaty doskonalenia zawodowego instruktor nauki jazdy, warsztaty doskonalenia zawodowego instruktor nauki jazdy

warsztaty doskonalenia zawodowego instruktor nauki jazdy