Opis kursu

Szkolenie okresowe kat. D powinien odnawiać każdy kierowca zawodowy po upływie 5 lat od otrzymania ostatniego wpisu w prawie jazdy lub osoba, która posiada prawo jazdy wydane przed 10 września 2008 (włącznie) dla kat. D. Dzięki szkoleniu okresowemu uzyskana wcześniej kwalifikacja wstępna (bez względu na jej rodzaj) utrzymuje swoją ważność. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Należy pamiętać, że posiadając uprawnienia dla przewozu rzeczy (kat. C) oraz osób (kat. D) koniecznie jest odbycie szkolenia okresowego osobno dla każdej posiadanej kategorii. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej pracy zawodowej.

Warunki Uczestnictwa szkolenie okresowe kat. D

Autobus

Uczestnicy
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • odbycie badań lekarskich oraz badań psychologicznych przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

Zapisy na szkolenie:
ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658834, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Joanna Nowak e-mail: j.nowak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758500, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
 • wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
 • dokonać przedpłaty

Ilość godzin


Program Szkolenie okresowe kat D

Kierowca wykonujący pracę w zakresie przewozu osób musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia maszyny, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód, dlatego co jakiś czas powinien odnawiać swoje uprawnienia poprzez odbywanie szkolenia okresowego. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z wiadomościami niezbędnymi do ukończenia szkolenia okresowego, z zakresu wybranej specjalizacji – przewóz osób. Szkolenie okresowe trwa ok. 35 godzin i odbywa się od poniedziałku do piątku od 8:00-20:00, w soboty i niedziele od 8:00-14:00.
Na czas trwania zajęć każdemu uczestnikowi udostępniamy niezbędne materiały szkoleniowe.

Program kursu:
Szkolenie okresowe kat D na przewóz osób (kategoria D, D+E)
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 7 godz.
 • Stosowanie przepisów – 7 godz.
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 7 godz.
 • Czynnik ludzi w przewozie drogowym – 7 godz.
 • Wizerunek firmy – obsługa klientów – 7 godz.

Egzamin państwowy Szkolenie okresowe kat D

Informacje dodatkowe
W Polsce odbywanie szkolenia okresowego regulują następujące akty prawne:
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371),
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (2003/59/WE).

szkolenie okresowe kat d, szkolenie okresowe kat d, szkolenie okresowe kat d, szkolenie okresowe kat d, szkolenie okresowe kat d,

szkolenie okresowe kat d