Dofinansowanie do kursów dla firm z subregionu poznańskiego.

Jaki jest poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej?

Maksymalna kwota dofinansowanie dla jednej firmy wynosi 40 tyś zł,
Dofinansowanie dla jednego pracownika wynosi 4 tyś zł,
Poziom dofinansowania:
• 70% dla Samozatrudnionych,
• 65% dla pozostałych Przedsiębiorców (i ich pracowników),

Dla kogo skierowana jest oferta dofinansowania?

Dla przedsiębiorców oraz ich pracowników, a także innych pracodawców oraz ich pracowników, zlokalizowanych na terenie: Miasto Poznań, powiat poznański, średzki, śremski, obornicki i szamotulski (subregion poznański)
– Projekt realizowany będzie z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zakłada dostępność wsparcia dla os. niepełnosprawnych i opiekujących się dziećmi.

Jakich szkoleń dotyczy dofinansowanie?

  1. Prawa jazdy kategorii:  C + KwalifikacjaD + Kwalifikacja,

Jak otrzymać dofinansowanie?

1. Skontaktuj się z nami:

ATC Poznań ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań

Kom: 730730716,  tel: 616658833,

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY

3. Wypełniony formularz prześlij na nasz adres:. e-mail: atcpoznan@atcgrupa.pl

4. Na podstawie wypełnionego formularza prześlemy instrukcję wypełniania wniosku,
3. Wypełnij generator i złóż wniosek w dniu naboru – pomagamy w przygotowaniu formalności,
4. W ciągu najpóźniej 30 dni, otrzymasz informację o statusie złożonego wniosku,
5. W przypadku przyznania dofinansowania do szkoleń, Uczestnik podpisuje umowę z Operatorem,
6. Z chwilą podpisania umowy możemy rozpocząć szkolenia objęte dofinansowaniem zgodnie z umową,
7. Dokonujesz opłaty za szkolenie na podstawie wystawionej faktury przez ATC,
8. Realizujemy szkolenie zgodnie z przyjętym harmonogramem,
9. Przystępujesz do egzaminu,
10. Rozliczenie z operatorem na podstawie dokumentów (ksero uprawnień, kopia faktury, potwierdzenie przelewu, wypełniasz ankietę w BUR) .
11. Otrzymujesz zwrot środków na konto bankowe w ciągu 14 dni