Dofinansowanie do kursów dla firm z subregionu poznańskiego.

Jaki jest poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej? Maksymalna kwota dofinansowanie dla jednej firmy wynosi 40 tyś zł,Dofinansowanie dla jednego pracownika wynosi 4 tyś zł,Poziom dofinansowania:• 70% dla Samozatrudnionych,• 65% dla pozostałych Przedsiębiorców (i ich pracowników), Dla kogo skierowana jest oferta dofinansowania? –Dla przedsiębiorców oraz ich pracowników, a także innych pracodawców oraz ich pracowników, zlokalizowanych na terenie: Miasto Poznań, powiat poznański, średzki, śremski, obornicki i szamotulski czytaj więcej…

Czytaj więcej


Kurs uzupełniający dla instruktorów nauki jazdy kat. C – 13.01.2024

Uzupełniający kurs dla instruktorów nauki jazdy kat. C. Każdy instruktor, który chce rozszerzyć zakres posiadanych uprawnień w zakresie prawa jazdy, zobowiązany jest do ukończenia kursu dodatkowego dla instruktorów nauki jazdy. Kto może wziąć udział w kursie: osoba, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w czytaj więcej…

Czytaj więcej


Kurs dla kandydatów na instruktora nauki jazdy kat. B

Zapraszamy na podstawowy kurs dla kandydatów na instruktora nauki jazdy kat. B. Kto może zostać instruktorem nauki jazdy?: osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat; posiada ważne orzeczenia lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora; nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu m.in. za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w czytaj więcej…

Czytaj więcej


Dofinansowanie 89% do kursu prawa jazdy.

Twój koszt szkolenia prawa jazdy to tylko 11% ceny kursu – kliknij by otrzymać więcej informacji. Dla kogo skierowana jest oferta dofinansowania? o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku 18 lat zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie województwa wielkopolskiego, poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej do 89% kosztów, wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 4.500,00 zł netto na jednego Uczestnika Projektu, czytaj więcej…

Czytaj więcej


KFS 2023 dla firm z terenu wielkopolski [05.01.2023]

Pomagamy napisać wniosek o dofinansowanie do szkoleń z oferty ATC dla firm z powiatów:   gnieźnieński, wrzesiński, średzki, śremski, kościański, grodziski, nowotomyski, szamotulski, obornicki, poznański, wągrowiecki. dofinansowanie od 80% do 100%   ATC Poznań ul. Mrągowska 11, tel: 616658833, e-mail: atcpoznan@atcgrupa.pl   Środki finansowe pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego operatorem przyznającym dofinansowanie są Urzędy Pracy właściwe ze czytaj więcej…

Czytaj więcej



Kurs prawa jazdy dofinansowanie dla firm z Poznania

Dla kogo skierowana jest oferta dofinansowania? Dla firm (przedsiębiorcy oraz ich pracownicy) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą (lub oddziałem) w mieście Poznań lub powiecie poznańskim w województwie Wielkopolskim. Jaki jest poziom refundacji? mikroprzedsiębiorstwa 80%, małe przedsiębiorstwo 70%, średnie przedsiębiorstwo 50%, Jaki jest koszt szkolenia? kurs prawa jazdy kat. c – 4800 zł, kurs prawa jazdy kat. ce – 4800 zł, Jaka czytaj więcej…

Czytaj więcej


Zajęcia praktyczne plac manewrowy ATC Grupa Poznań

Zajęcia praktyczne na placu manewrowym w zakresie kurs prawa jazdy. W Poznaniu na placu manewrowym w dniu 28.06.2022r. ćwiczyli kursanci w zakresie kat. CE, D, B, BE. Życzymy wszystkim sukcesów i wytrwałości w opanowaniu umiejętności praktycznych.

Czytaj więcej


Dofinansowanie do 80% na kursy prawa jazdy dla firm z miasta Poznania

Dla kogo skierowana jest oferta dofinansowania? Oferta dla wszystkich firm (przedsiębiorcy oraz ich pracownicy) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą (lub oddziałem) w mieście Poznań w województwie Wielkopolskim. Jaki jest poziom refundacji? mikroprzedsiębiorstwa 80%, małe przedsiębiorstwo 70%, średnie przedsiębiorstwo 50% Jaka jest wysokość dofinansowania dla firmy? Do 4 000 zł na osobę, ale nie więcej niż 40 000 zł dla firmy. Jakich szkoleń czytaj więcej…

Czytaj więcej


Prawo jazdy kat B dofinansowane do 90%

  Jaka jest wysokość dofinansowania? dla osób pracujących – maksymalnie 3 000,00 zł i nie przekracza 80% kosztów kursu, dla pozostałych osób (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) maksymalnie 3 000,00 zł i nie przekracza 90% kosztów netto kursu,   Dla kogo skierowana jest oferta dofinansowania? osoby mieszkające lub zatrudnione w Poznaniu. osoby zamieszkujące powiaty: poznański, obornicki, czytaj więcej…

Czytaj więcej