Kursy ADR DGSA, Kursy ADR DGSA, Kursy ADR DGSA, Kursy ADR DGSA, Kursy ADR DGSA, Kursy ADR DGSA, Kursy ADR DGSA,

Kursy ADR DGSA

,

Kursy ADR DGSA

Kurs DGSA

Opis kurs DGSA Każdy przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych, związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru wewnętrznego nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.

Zapisz się na kurs


Kurs uzupełniający DGSA

Opis kurs uzupełniający DGSA. Do wykonywania pracy doradcy uprawnia świadectwo kwalifikacji, wydawane przez Inspektora Transportu Drogowego. Ważność uzyskanego certyfikatu upływa po 5 latach od momentu jego wydania.

Zapisz się na kurs


Kurs ADR podstawowy

Opis szkolenia Kurs dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych w cysternach dla osób, które posiadają uprawnienia podstawowe ADR.

Zapisz się na kurs


Kurs ADR cysterna

Kurs dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych w cysternach dla osób, które posiadają uprawnienia podstawowe ADR.

Zapisz się na kurs


Kurs ADR Klasa 1

Kurs dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych klasy 1 dla osób, które posiadają uprawnienia podstawowe ADR.

Zapisz się na kurs