Kurs kat. BE uprawnia Cię do poruszania się pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z dołączoną przyczepą, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

Kurs kat. BE uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
 • ponadto kategoria B+E uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)
 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim

 

Kurs kat BE

 

Warunki Uczestnictwa:
 • skończone 18 lat,Kurs kat B
 • zajęcia rozpocząć można 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku
Termin rozpoczęcia Kurs kat BE:

Nabór ciągły – Kurs rozpoczynamy zajęciami praktycznymi. Terminy ustalamy indywidualnie z każdym kursantem. Kurs trwa ok. 2 tygodni.

Organizacja szkoleń na kursach prawa jazdy w ATC Poznań i Gostyń:

1.Wydanie Profilu kandydata na kierowcę (PKK) – kandydat musi wypełnić wniosek oraz dodatkowo dołączyć:
 • dowód tożsamości;
 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy);
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym);
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca;
2.Złożenie wniosku wraz z ww. dokumentami w Oddziale Praw Jazdy:
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w Poznaniu
  • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro,
  • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,
  • ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter.

Możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.

 • Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.
 • wygenerowanie i przekazanie wnioskodawcy indywidualnego nr PKK niezbędnego do rozpoczęcia kursu w ATC s.c. (Akademii Kierowcy).
3.Zapis i realizacja kursu prawa jazdy w ATC Poznań lub Gostyń:
 • Przedstawienie indywidualnego nr PKK;
 • Dokonanie pierwszej wpłaty za szkolenie;
 • Rozpoczęcie zajęć praktycznych ( godziny jazd dopasowane są do możliwości czasowych uczestników szkoleń, grafik jazd);
 • Egzamin wewnętrzny z praktyki;
 • Dokonanie całościowej zapłaty za szkolenie;
 • Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
4.Zapisy na egzamin państwowy w WORD:
Ilość godzin kurs kat BE
 • Ogółem: 15h, kurs kat BE
 • Praktyka: 15h dla każdej osoby (po 60 min.)
Egzamin państwowy
Uprawnienia i zaświadczenia
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

kurs kat be, kurs kat be, kurs kat be, kurs kat be, kurs kat be, kurs kat be, kurs kat be,

kurs kat be