Kurs kat. CE uprawnia do prowadzenia zespołem pojazdów złożonym z samochodu ciężarowego i przyczepy.

Kurs kat. CE uprawnia do kierowania:
 • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy
  czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
 • zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;Kurs kat CE

 

KURS KAT CEKURS KAT CE POZNAŃ

 

 

 

 

 

 

 

Warunki Uczestnictwa:Kurs kat CE
 • min. podstawowe wykształcenie Kurs kat CE
 • badanie lekarskie
 • zajęcia rozpocząć można 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku
Termin rozpoczęcia kursu:

Nabór ciągły – Rozpoczynamy zajęciami teoretycznymi w formie e-learningu następnie zajęcia praktyczne ustalamy indywidualnie z każdym kursantem. Kurs trwa ok. 1,5 miesiąca.

Organizacja szkolenia kurs kat. CE w ATC Poznań i Gostyń:

1. Wydanie Profilu kandydata na kierowcę (PKK) – kandydat musi wypełnić wniosek oraz dodatkowo dołączyć:
 • dowód tożsamości;
 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E);
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy);
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym);
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca;
2. Złożenie wniosku wraz z ww. dokumentami w Oddziale Praw Jazdy:
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w Poznaniu
  • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro,
  • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,
  • ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter.

Możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.

 • Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.
 • wygenerowanie i przekazanie wnioskodawcy indywidualnego nr PKK niezbędnego do rozpoczęcia kursu w ATC s.c. (Akademii Kierowcy).
3. Zapis i realizacja kursu prawa jazdy w ATC Poznań lub Gostyń:
 • Przedstawienie indywidualnego nr PKK;
 • Dokonanie pierwszej wpłaty za szkolenie;
 • Rozpoczęcie zajęć praktycznych ( godziny jazd dopasowane są do możliwości czasowych uczestników szkoleń, grafik jazd);
 • Egzamin wewnętrzny z praktyki;
 • Dokonanie całościowej zapłaty za szkolenie;
 • Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
4. Zapisy na egzamin państwowy w WORD:

Ilość godzin

 • Liczba godzin szkolenia ogółem: 25h (60 minut)
 • Praktyka: 25h (60 minut) (na osobę)
Egzamin państwowy
Uprawnienia i zaświadczenia
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

kurs kat ce, kurs kat ce, kurs kat ce, kurs kat ce, kurs kat ce, kurs kat ce, kurs kat ce, kurs kat ce

kurs kat ce