Kurs kat. T uprawnia Cię do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Szkolenie z zakresu kategorii B uprawnia Cię do poruszania się pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla.
Kurs kat. T uprawnia do kierowania:
 • ciągnikiem rolniczym, kurs kat t
 • pojazdem wolnobieżnym, kurs kat t
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepami, kurs kat t
 • pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami), kurs kat t
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

KURS KAT T

Warunki Uczestnictwa
 • min. podstawowe wykształcenie
 • minimalny wiek 16 lat
 • zajęcia rozpoczać można 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku
Termin rozpoczęcia kurs kat. T:

Nabór ciągły – rozpoczynamy zajęciami teoretycznymi w formie e-learningu następnie zajęcia praktyczne ustalamy indywidualnie z każdym kursantem. Kurs trwa ok. 1,5 miesiąca.

Organizacja szkoleń na kursach prawa jazdy w ATC Gostyń:

1. Wydanie Profilu kandydata na kierowcę (PKK) – kandydat musi wypełnić wniosek oraz dodatkowo dołączyć:
 • dowód tożsamości;
 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T);
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy);
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym);
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca;
2. Złożenie wniosku wraz z ww. dokumentami w Oddziale Praw Jazdy.

Możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.

 • Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.
 • wygenerowanie i przekazanie wnioskodawcy indywidualnego nr PKK niezbędnego do rozpoczęcia kursu w ATC s.c. (Akademii Kierowcy).
3. Zapis i realizacja kursu prawa jazdy w ATC Gostyń:
 • Przedstawienie indywidualnego nr PKK;
 • Dokonanie pierwszej wpłaty za szkolenie;
 • Rozpoczęcie kursu prawa jazdy zajęcia teoretyczne ( możliwość rozpoczęcia zajęć teoretycznych w dniu zgłoszenia na szkolenie . Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu);
 • Ćwiczenia do zajęć teoretycznych oraz zajęcia z pierwszej pomocy odbywają się w siedzibie firmy Poznań lub Gostyń, w wyznaczonych terminach o których kursant jest wcześniej poinformowany;
 • Dokonanie drugiej wpłaty za szkolenie;
 • Rozpoczęcie zajęć praktycznych ( godziny jazd dopasowane są do możliwości czasowych uczestników szkoleń, grafik jazd);
 • Egzamin wewnętrzny z teorii;
 • Egzamin wewnętrzny z praktyki;
 • Dokonanie całościowej zapłaty za szkolenie;
 • Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
4. Zapisy na egzamin państwowy w WORD:
Ilość godzin
 • Liczba godzin szkolenia ogółem: 50h
 • Teoria: 30h (na grupę)
 • Praktyka: 20h (60 minut) (na osobę)
Egzamin państwowy
 • TAK – WORD Poznań, WORD Leszno
Uprawnienia i zaświadczenia
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

kurs kat t, kurs kat t, kurs kat t, kurs kat t, kurs kat t, kurs kat t, kurs kat t, kurs kat t,

kurs kat t