Kurs pierwsza pomoc, Szkolenie skierowane jest do osób które brały udział w kursie e-learningowym realizowanym w ośrodku szkolenia kierowców który posiada poświadczenie.

 

0075_FANTOM

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki Uczestnictwa Kurs pierwsza pomoc

Uczestnicy
Osoby które ukończyły szkolenie e-learningowe w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Ilość godzin Kurs pierwsza pomoc

Program szkolenia

Wypadkowość i ratownictwo drogowe. Idea, cele i zakres ratownictwa drogowego. Wypadkowość drogowa. Przepisy prawne. Czynniki zagrożenia wypadkowego. Wpływ leków, alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu na kierującego pojazdem.
Zasady postępowania na miejscu wypadku. Zabezpieczenie miejsca wypadku. Organizacja współdziałania innych osób. Zawiadomienie o wypadku odpowiednich służb (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja). Sposób postępowania w przypadku konieczności wyniesienia ofiar wypadku z pojazdów. Użycie gaśnicy.
Stany zagrożenia życia w wypadkach drogowych. Bezdech – przyczyny, objawy, przeciwdziałanie. Sztuczne oddychanie (resuscytacja). Postępowanie z nieprzytomnym – pozycja boczna ustalona. Zatrzymanie akcji serca – objawy, rozpoznanie. Masaż zewnętrzny serca. Wstrząs – rodzaje: krwotoczny, urazowy, oparzeniowy. Sposób rozpoznawania.Postępowanie przeciwwstrząsowe.
Zranienia, oparzenia, krwotoki, złamania. Rodzaje zranień – stosowanie opatrunków. Oparzenia i sposoby postępowania. Rodzaje krwotoków – sposoby postępowania. Złamania – rodzaje. Unieruchamianie złamań. Udrażnianie dróg oddechowych – odchylenie głowy. Pozycja boczna ustalona. Sztuczne oddychanie. Masaż zewnętrzny serca. Unieruchamianie złamań.

  • Kat A, B, T – 4 godz
  • Kat C, C+E, D – 2 godz
Egzamin państwowy

Egzamin z zakresu pierwszej pomocy w ramach kursu prawa jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Uprawnienia i zaświadczenia

Szkolenie wchodzi w skład kursu prawa jazdy.

kurs pierwsza pomoc 0077_FANTOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawnienia i zaświadczenia