Kurs kat. C uprawnia Cię do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu.

Kurs kat. C uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa z przyczepy lekkiej, Kurs kat C
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;Kurs kat C
 • ciągnikiem rolniczym,Kurs kat C
 • pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;Kurs kat C

 

KURS KAT C

KURS KAT C POZNAŃ

 

 

 

 

 

 

 

Warunki Uczestnictwa: kurs kat C
 • prawo jazdy kat. B
 • 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C,
 • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.
 • zajęcia rozpocząć można 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku
Termin rozpoczęcia kursu kat. C:

Nabór ciągły – Rozpoczynamy zajęciami teoretycznymi w formie e-learningu następnie zajęcia praktyczne ustalamy indywidualnie z każdym kursantem. Kurs trwa ok. 1,5 miesiąca.

Organizacja szkoleń na kursach prawa jazdy kat C w ATC Poznań i Gostyń:

1. Wydanie Profilu kandydata na kierowcę (PKK) – kandydat musi wypełnić wniosek oraz dodatkowo dołączyć:
 • dowód tożsamości;
 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E);
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy);
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym);
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca;
2. Złożenie wniosku wraz z ww. dokumentami w oddziale praw jazdy:
 • a. Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w Poznaniu
  • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro,
  • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,
  • ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter.

Możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.

 • Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.
 • wygenerowanie i przekazanie wnioskodawcy indywidualnego nr PKK niezbędnego do rozpoczęcia kursu w ATC s.c. (Akademii Kierowcy).
3. Zapis i realizacja kursu prawa jazdy w ATC Poznań lub Gostyń: kurs kat c
 • Przedstawienie indywidualnego nr PKK; kurs kat c
 • Dokonanie pierwszej wpłaty za szkolenie;
 • Rozpoczęcie kursu prawa jazdy zajęcia teoretyczne ( możliwość rozpoczęcia zajęć teoretycznych w dniu zgłoszenia na szkolenie . Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu);
 • Ćwiczenia do zajęć teoretycznych oraz zajęcia z pierwszej pomocy odbywają się w siedzibie firmy Poznań lub Gostyń, w wyznaczonych terminach o których kursant jest wcześniej poinformowany;
 • Dokonanie drugiej wpłaty za szkolenie;
 • Rozpoczęcie zajęć praktycznych ( godziny jazd dopasowane są do możliwości czasowych uczestników szkoleń, grafik jazd);
 • Egzamin wewnętrzny z teorii;
 • Egzamin wewnętrzny z praktyki;
 • Dokonanie całościowej zapłaty za szkolenie;
 • Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
4. Zapisy na egzamin państwowy w WORD:

Ilość godzin

 • Liczba godzin szkolenia ogółem: 50h w tym 30h (60 minut)
 • Teoria: 20h (na grupę) (45 minut)
 • Praktyka: 30h (60 minut) (na osobę)
Egzamin państwowy
 • TAK – WORD Poznań, WORD Leszno
Uprawnienia i zaświadczenia
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Kurs kat. C, Kurs kat. C,Kurs kat. C, Kurs kat. C, Kurs kat. C, Kurs kat. C, Kurs kat. C,

Kurs kat. C