Opis szkolenia

Kurs dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych w cysternach dla osób, które posiadają uprawnienia podstawowe ADR.

Opis kursu

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu uprawniającego do przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Uczestnicy

– ukończone 21 lat,
– posiadanie uprawnień z zakresu ADR podstawowego.

Szkolenia – Program

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 16 godz.

a) zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
b) szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
c) ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
d) dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych

Zajęcia trwają 3 dni i odbywają się w trybie weekendowym (piątek, sobota, niedziela)

Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658832, 730 730 716
Osoby do kontaktu: Marta Szymczak e-mail: m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758500, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
– wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
– dokonać przedpłaty

Egzamin

Każdy kurs ADR kończy się egzaminem państwowym. Zakres egzaminu obejmuje sprawdzenie wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Egzamin składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Egzamin uważa się za zaliczony w przypadku, gdy uczestnik udzieli co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut.

Uprawnienia ADR wydawane są przez Urząd Marszałkowski w terminie 7 dni od daty egzaminu.

Okres ważności rozszerzonych uprawnień nie może przekraczać terminu ważności dotychczas posiadanych uprawnień.

Cennik Kurs DGSA:

Lp. Nazwa Cena Godz.
1 Kurs ADR podstawowy 600 zł + 100 zł podręcznik T-22, P-2

 

kurs adr podstawowy kurs adr podstawowy, kurs adr podstawowy, kurs adr podstawowy, kurs adr podstawowy,kurs adr podstawowy,

kurs adr podstawowy