Kurs dla kandydatów na instruktora nauki jazdy kat. B

Zapraszamy na podstawowy kurs dla kandydatów na instruktora nauki jazdy kat. B.

Kto może zostać instruktorem nauki jazdy?:

  • osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat;
  • posiada ważne orzeczenia lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora;
  • nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu m.in. za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, czy prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka.

Chciałbyś zostać instruktorem nauki jazdy?

Zapisz się na kurs już dziś!

Rozpoczęcie kursu: 12.01.2024

Kontakt tel: 61 665 88 37 lub 730 730 716

e-mail: atcpoznan@atcgrupa.pl

Cena kursu: 5200 zł