Kurs uzupełniający dla instruktorów nauki jazdy kat. C – 13.01.2024

Uzupełniający kurs dla instruktorów nauki jazdy kat. C. Każdy instruktor, który chce rozszerzyć zakres posiadanych uprawnień w zakresie prawa jazdy, zobowiązany jest do ukończenia kursu dodatkowego dla instruktorów nauki jazdy.

Kto może wziąć udział w kursie:

  • osoba, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B,
  • posiada prawo jazdy kategorii C przez okres co najmniej 1 roku,
  • uzyskała orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora

Rozpoczęcie kursu – 13.01.2024

Cena kursu – 4500 zł