Kursy prawa jazdy z dofinansowaniem

Firma ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach dofinansowanych w ramach BUR.

1. Grupa docelowa 

Z oferty mogą skorzystać osoby samozatrudnione, zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

2. Podział grupy docelowej

Kwota dofinansowania : od 3 000 zł/os. do 11 000/os. w zależności od subregionu.

Poziomy dofinansowania :

– mikroprzedsiębiorstwo (od 1 do 9 pracowników) – 80%
– małe przedsiębiorstwo (od 10 do 49 pracowników) – 70%
– średnie przedsiębiorstwo (od 50 do 250 pracowników) – 50 %

3. Ceny kursów

4. Korzyści

  1. Atrakcyjna cena szkolenia,
  2. Podniesienie swoich kompetencji poprzez nabycie nowych doświadczeń oraz uprawnień,
  3. Zajęcia teoretyczne prowadzone poprzez e-learning,
  4. Materiały szkoleniowe,
  5. Szkolenia prowadzone przez instruktorów z 20 letnim stażem pracy.

5. Osoby do kontaktu w sprawie dofinansowania:

Violetta Ciesielska,

tel. 61 665 88 32, e-mail: v.ciesielska@atcgrupa.pl

Marta Szymczak,

tel. 61 665 88 35, e-mail:  m.szymczak@atcgrupa.pl

Izabela Mejza,

tel. 61 665 88 39, e-mail: i.mejza@atcgrupa.pl

Izabela Jankowiak,

tel. 61 665 88 36, e-mail: i.jankowiak@atcgrupa.pl


Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Baza Usług Rozwojowych to platforma, na której znajdują się informacje o szkoleniach i usługach rozwojowych, do których można otrzymać dofinansowanie. Znajduje się tam spis wszystkich szkoleń spełniających odpowiednie kryteria wraz z ich harmonogramami.

Kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenia?

Z unijnego dofinansowania mogą skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy. Każdy przedsiębiorca stara się o dofinansowanie w swoim województwie (zgodnie z lokalizacją siedziby, oddziału, filii danej firmy). Każde województwo ma wyznaczonych tzw. operatorów czyli instytucje, które udzielają dofinansowania.

Kiedy następuje zwrot dofinansowania ?

W czasie szkolenia wystawiana jest faktura, po jej opłaceniu oraz po zakończeniu szkolenia wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu usługi, które wraz z wymaganymi dokumentami przekazuje się do właściwego operatora. Po weryfikacji dokumentów operator zwraca poniesione koszty w możliwie najkrótszym terminie.

Kursy prawa jazdy z dofinansowaniem, Kursy prawa jazdy z dofinansowaniem

Kursy prawa jazdy z dofinansowaniem